Dec 29, 2010

3 rychle tipy


Plan na Silvestra uz asi mate. Pokud ne, mame pro vas lehke poledni menu:

FLEDA/BRNO: Aquasky (UK), Orbith, Jerry, Manack, Sayko, Javas, X.Morph, Holder ad.

PERPETUUM/BRNO: Silvestrovsky sjezd - Electronic Bitches & hoste

NoD/PRAHA: Modeliszt (FR), Radqohski, Babypy

Nebo si poustejte starsi zaznamy naseho poradu ;) Najdete je na nasem blogu http://thanksgodforvib.blogspot.com. Porad s hvezdickou se prihlasi o notu zase 8. ledna na frekvenci 91,9FM.
Ted uz zbyva jen poprat prijemny start do noveho roku! Budeme se na vas tesit v roce MMXI.

pi(c) The taste life

No comments: